Wydarzenia

lina stalowa

Liny stalowe to elementy szeroko rozpowszechnione w różnych branżach przemysłu. Cięgna ze stali wykorzystywane są między innymi w budownictwie, hutnictwie, górnictwie czy transporcie. Po raz pierwszy lina stalowa została użyta w 1834 roku, a technologia jej produkcji przeszła od tamtego czasu prawdziwą rewolucję. Współcześnie liny stalowe produkowane są zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, spełniając restrykcyjne normy. Ich niezawodność bezpośrednio warunkuje bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i ludzi. Sprawdźmy, czy liny stalowe mogą ulec zużyciu i jeśli tak, to dlaczego?

Zużycie lin stalowych. Naturalne i niepożądane

Liny stalowe to produkty wysoce wytrzymałe, ale jak każda rzecz materialna – narażone są na zużycie. Proces zużycia lin stalowych może przebiegać w wyniku przyczyn naturalnych lub niepożądanych. Niepożądane zużycie lin stalowych zachodzi na skutek ich nieprawidłowego użytkowania lub montażu oraz złego stanu osprzętu, na jakim lina pracuje. W tym kontekście bardzo istotne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych i inwestycja w niezbędne naprawy i modernizacje. Nieprawidłowe użytkowanie lin stalowych będzie prowadzić do osłabienia ich parametrów wytrzymałościowych, do których zaliczamy odporność na zrywanie, odkręcanie, zgniatanie, zginanie i ścieranie. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do zerwania liny.

Bardzo ważny jest stały monitoring stopnia eksploatacji liny, ponieważ to od jej trwałości zależy niezakłócona praca maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwo użytkowników. Ryzyko kosztownych awarii można ograniczyć do minimum, podejmując współpracę z producentem lin stalowych, który zapewnia profesjonalny serwis 24h/dobę.

Przyczyny naturalnego zużycia lin stalowych

Przyczyny niepożądanego zużycia lin stalowych to temat obszerny, który zostanie szczegółowo omówiony w kolejnych artykułach. Wcześniej warto przyjrzeć się naturalnym przyczynom zużywania się lin stalowych, które występują znacznie częściej. Przyczyny naturalne powstają na skutek prawidłowego użytkowania i nie są związane z błędami eksploatacyjnymi. W tym wypadku tempo procesu zużycia lin uwarunkowane jest przemieszczaniem się drutów względem siebie w trakcie pracy liny, siłami wewnętrznymi działający pomiędzy drutami w linie oraz siłami zewnętrznymi działającymi na linę. W tym kontekście ważna jest miara trwałości granicznej i użytecznej liny stalowej. Określa ona największą możliwą liczbę przegięć, po której przekroczeniu lina ulega zużycia i powinna zostać wymieniona. Przegięciem liny określany jest proces jednego zgięcia i wyprostowania liny. Proces naturalnego zużycia lin stalowych powinien być poddawany ocenie w badaniach wizualnych oraz przeprowadzanych metodami wytrzymałościowymi, magnetyczno-proszkowymi, laboratoryjnymi czy ultradźwiękowymi.

Kryterium przyczynowe pozwala wyróżnić trzy rodzaje naturalnego zużycia lin stalowych:

  1. Zużycie zmęczeniowe lin stalowych. Spowodowane jest działaniem sił nacisku oraz zmiennych sił rozciągających. Wpływa na niego zmiana geometrii drutów, czyli stopniowa utrata ich średnicy.
  2. Zużycie ścierne lin stalowych. Zachodzi w wyniku procesów mikroskrawania, inicjowanego przez oddziaływanie sił tarcia. Prowadzi do ubytków materiału w warstwie wierzchniej.
  3. Zużycie korozyjne lin stalowych. Następuje na skutek negatywnego oddziaływania środowiska zewnętrznego. Liny stalowe mogą ulegać zużyciu w wyniku korozji gazowej lub powstałej na skutek kontaktu materiału z wilgocią. Proces korozji prowadzi do ubytków materiałowych, ale można mu skutecznie zapobiegać, stosując antykorozyjne środki smarne.

Zużycie zmęczeniowe i ścierne inaczej nazywane są zużyciem mechanicznym, czyli występującym na skutek oddziaływania sił mechanicznych. Skutkiem naturalnego zużycia mechanicznego jest pękanie i deformacja drutów.