Strength Testing Machine

Strength Testing Machine

Urządzenie do prób wytrzymałościowych

Nr of legalization U10/W1-11020340
Electronically controlled, made to test and inspect ropes, slings, clamps, magnets etc. according to the obligatory standards