Wydarzenia

liny stalowe

Liny stalowe wykonywane są z wykorzystaniem najnowszych technologii. Cechuje je wysoka wytrzymałość i długa żywotność. Jednym z podstawowych rodzajów lin są liny stalowo-włókienne, czyli liny z rdzeniem włókiennym. Jakie są ich właściwości i do czego są wykorzystywane? Sprawdź.

Czym są liny stalowo-włókienne?

Lina stalowa zbudowana jest z rdzenia oraz splotek. Rdzeń stanowi podporę dla splotek, nadaje kształt linie i jest zbiornikiem smaru. W przypadku specjalistycznych lin stalowych z rdzeniem włókiennym rdzeń wykonany jest z:

  • włókien naturalnych (NFC) – bawełnianych lub sizalowych,
  • włókien sztucznych (SFC), najczęściej polipropylenowych.

Jakie są właściwości rdzenia włókiennego?

Najważniejszą właściwością rdzenia włókiennego jest nadanie linie większej elastyczności i giętkości. Stanowi on pewne oparcie dla splotek liny i bardzo dobrze magazynuje smar. Rdzeń włókienny ma też kilka wad. Jeśli lina nie jest poddawana regularnej konserwacji bądź jest wyeksploatowana, rdzeń narażony jest na degradację biologiczną. Jeśli rdzeń jest wyschnięty, chłonie wodę (dotyczy rdzenia naturalnego), co może spowodować korodowanie wewnętrzne liny.

Jakie jest zastosowanie lin stalowo-włókiennych?

Dobór liny do danego urządzenia zależy w dużej mierze od jego konstrukcji oraz warunków, w jakich pracuje lina. Liny z rdzeniem włókiennym są mniej sztywne i nie tak odporne na naciski poprzeczne, jak liny z rdzeniem stalowym. Mają też ograniczoną do 200°C temperaturę pracy. W zamian oferują o wiele większą elastyczność. Przykładowo, liny dwuzwite o konstrukcjach 6x19M – FC, 6x37M – FC są stosowane wówczas gdy lina pracuje na kołach bądź krążkach linowych i oprócz  wytrzymałości wymagana jest także odpowiednia giętkość. Jeśli lina pracuje na kołach linowych przy dużym natężeniu ruchu i główną przyczyną zużycia liny jest jej zmęczenie, do takich urządzeń należy stosować liny o liniowym lub punktowo-liniowym styku drutów w splotkach, np. 6x19S – FC, 6x31WS – FC, 6x19W – FC, 8x31WS – FC.