Karol Kokot

Karol Kokot

Zastępca Kierownika Działu Produkcji