Wydarzenia

Kufajka czy bielizna termiczna

Zima to niewymarzona pora do pracy, a zwłaszcza na dworze! W biurach albo za zimno albo za gorąco i suche powietrze, nie mówiąc już o warunkach, które panują o tej porze roku na budowie i często bardziej przypominają wyprawę na biegun niż normalny dzień w pracy.

Niemniej trzeba ten zimowy okres jakoś przetrwać. Każdy ma swój sposób na zimno. Jeden woli sweter z owczej wełny, inny niezniszczalną kufajkę, a jeszcze inny nowoczesną bieliznę termiczną. Są jednak rzeczy, które nam się po prostu należą, a nie zawsze o tym wiemy. I tak zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki w pomieszczeniach pracy powinna być  zapewniona temperatura odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższa jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w chłodniach). W halach produkcyjnych, magazynach i innych pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C. Wyjątkiem od ogólnej reguły jest praca w chłodniach. W służbowych szatniach, łazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych temperatura nie może spaść poniżej 24 °C.

A co z pracą na dworze?

Pracodawca powinien zapewnić pomieszczenie do ogrzania się dla pracowników wykonujących swoje obowiązki na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach. Pomieszczenia te służą do schronienia się przed opadami atmosferycznymi, umożliwiają ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Często pomieszczenia takie służą również jako jadalnia dla pracowników i powinny mieć zapewnioną temperaturę co najmniej  16⁰. W sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiego pomieszczenia, powinien zapewnić odpowiednio urządzone źródło ciepła w pobliżu miejsca pracy np. koksownik. Tego typu źródła ciepła powinny być zorganizowane zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowe uprawnienia posiadają pracownicy, którzy są zatrudnieni w systemie ciągłym przy pracy na zewnątrz. Pracodawca jest zobowiązany wobec nich do zapewnienia posiłków regeneracyjnych oraz napoi. Rodzaj i temperatura posiłków powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy. Gorące napoje powinny pojawić się w menu pracowników zawsze, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 10 stopni. Zima to również ostre słońce! Pamiętajmy o okularach przeciwsłonecznych -koniecznie z filtrami UV.

Tyle teoria, a w praktyce pewnie bywają odstępstwa…

Mimo wszystko życzymy wszystkim łaskawej zimy!

A jeśli ktoś zatęsknił za kufajką, to znaleźliśmy tutaj http://www.spodlady.com/prod_1419_Kufajka_kurtka_ocieplana.html

ale trzeba się po nią ustawić w kolejce!  🙂