Brak adresu email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.