Polityka prywatności

Zgodnie z art.. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *POLSLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Katowicka 82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033883,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych w formie przesyłania newslettera i będą udostępniane innym podmiotom, jedynie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na
takie udostępnianie,

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.