REFERENCJE

Charakterystyczny znak na bębnie „polsling” lub cecha „PLG” to znaki rozpoznawcze naszych produktów. Tak oznakowane liny, zawiesia i osprzęt są zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla Polski. Zaopatrujemy 80 proc. firm realizujących prace ziemne podczas budowy autostrad, dróg ekspresowych, tuneli, dworców i największych węzłów komunikacyjnych.

Inwestycje, które odmieniają Polskę, gdzie realizacja to często walka z czasem i budżetem, wymagają najwyższej jakości i minimalnych nakładów. Do takich zadań sprzęt spółki Polsling to rozwiązanie najbardziej optymalne.

Nasze liny, zawiesia i osprzęt znalazły zastosowanie przy realizacji:
– prac ziemnych pod autostradę A4 odcinek Kraków-Rzeszów,
– Galerii Katowickiej przy dworcu PKP w Katowicach,
– przebudowy martwej Wisły w Gdańsku,
– zadaszenia amfiteatru w Mrągowie, którego stanowią konstrukcję nośną,
– budowy drugiej linii metra w Warszawie.