polsling a member of AWRF since 2022

Gdzie działamy

Budownictwo

Osprzęt dźwignicowy do transportu bliskiego

Hutnictwo

Zawiesia i liny stalowe odporne na wysoką temperaturę

Stoczniowy

Ustroje linowe i uchwyty do transportu blach

ENERGETYKA

Zawiesia i osprzęt do stawiania elektrowni wiatrowych

Agrokultura

Linki zabezpieczające stosowane w maszynach rolniczych, linki nośne w szklarniach i winnicach

Architektura

Liny strukturalne jako elementy nośne zadaszeń stadionów, amfiteatrów, ogródków piwnych

Geoinżyneria

Geoinżyneria