Polsling Otrzymał Świadectwa Uznania PRS

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy Świadectwa uznania Polskiego Rejestru Statków (PRS), polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego założonego w 1936 roku, które obecnie prowadzi niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym. Nasze świadectwa obejmują działalność produkcyjną i badawczą w zakresach przedstawionych poniżej.

1/ Świadectwo uznania nr TT/841/710221/19
do produkcji
>> zaciskanych i zakuwanych zawiesi i odciągów z lin stalowych,
>> zawiesi i odciągów łańcuchowych,
>> połączeń końcówek stożkowych z linami stalowymi w technologii Wirelock

2/ Świadectwo uznania nr TT/842/710405/19
do wykonywania
>> prób i badań lin, łańcuchów i zawiesi,
>> prób statycznych i badań osprzętu zdejmowalnego i osprzętu do podwieszania ładunku