Polsling's CSR

W Polsling rozumiemy nasz wkład w zrównoważony rozwój, dlatego współpracujemy z naszymi klientami i kontrahentami w celu zmniejszenia potencjalnego wpływu na środowisko. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

Stanowią one podstawę nowej Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającej aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Plan ten wskazuje najważniejsze wyzwania naszych czasów. Przedstawia wizję budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety oraz jego naprawy.

Bezpieczeństwo pracy

Produkcja zawiesi linowych obejmuje szereg procesów, które wymagają specjalistycznych urządzeń, takich jak prasy hydrauliczne, obcinarki, nawijarki i opalarki. W tych środowiskach istotne jest przestrzeganie odpowiednich atrybutów bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiam kilka z nich: 1. Bezpieczne Obsługiwanie Maszyn: Wszystkie maszyny powinny być obsługiwane zgodnie z instrukcjami producenta, a operatorzy powinni być odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani do obsługi tych maszyn. 2. Zabezpieczenie Maszyn: Maszyny powinny być zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. Mechanizmy zabezpieczające, takie jak zamykane osłony, zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem i zatrzymanie awaryjne, mogą pomóc w prewencji wypadków. 3. Ochrona Osobista: Pracownicy powinni nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym kaski, rękawice, okulary ochronne, buty bezpieczeństwa i odzież odblaskową. Przy obsłudze opalarek konieczne mogą być również maski przeciwpyłowe i osłony na twarz. 4. Ergonomia: Konstrukcja stanowisk pracy powinna uwzględniać zasady ergonomii, aby zmniejszyć ryzyko problemów mięśniowo-szkieletowych. Dobre oświetlenie, odpowiednie krzesła i biurka, a także dostosowane do potrzeb operatora narzędzia, mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo i komfort pracy. 5. Przeglądy i Konserwacja: Regularne przeglądy i konserwacja maszyn są kluczowe dla zapewnienia ich prawidłowego działania. Wszelkie problemy powinny być natychmiast zgłaszane i naprawiane. 6. Procedury Awaryjne: Powinny być opracowane procedury awaryjne, takie jak plany ewakuacji, oraz wytyczne dotyczące postępowania w razie wypadków. 7. Szkolenia z Zakresu Bezpieczeństwa: Pracownicy powinni być regularnie szkoleni z zakresu bezpieczeństwa, w tym z obsługi specjalistycznego sprzętu, pierwszej pomocy, a także w zakresie rozpoznawania potencjalnych zagrożeń. 8. Dobre Praktyki Przemysłowe: Dobre praktyki, takie jak utrzymanie czystości i porządku na terenie zakładu, właściwe magazynowanie materiałów i odpadów, a także odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych, mogą znacznie poprawić bezpieczeństwo. 9. Zarządzanie Ryzykiem Chemicznym: W przypadku korzystania z chemikaliów, takich jak smary, oleje czy środki czyszczące, powinny być stosowane odpowiednie procedury zarządzania ryzykiem chemicznym, w tym przechowywanie i usuwanie chemikaliów, ochrona osobista oraz szkolenia z bezpiecznego użytkowania chemikaliów. Przestrzeganie tych zasad pomoże zapewnić bezpieczne środowisko pracy w zakładzie produkującym zawiesia linowe. Bezpieczeństwo powinno być zawsze najważniejszym priorytetem, a wszelkie podejrzenia naruszeń zasad bezpieczeństwa powinny być natychmiast zgłaszane i badane.

Dobra jakość edukacji

Polsling dba o rozwój pracowników finansując już od pierwszych dni pracy różnego rodzaju szkolenia i konferencje, które umożliwiają nieustanne poszerzanie kompetencji członków zespołu. Ponadto zapewniamy biurową wypożyczalnię książek, wspierając akcję #czytanierządzi, dzięki czemu każdy nasz pracownik ma dostęp do interesujących pozycji z wielu dziedzin.

Zaangażowanie społeczne

Troszczymy się nie tylko o naszych pracowników, ale również o ich dzieci. Zapewniamy odpowiednią równowagę między pracą a życiem prywatnym. Biorąc pod uwagę najmłodszych, przeprowadzamy różne konkursy i gry angażujące do wspólnego spędzania czasu. Niedawno wprowadziliśmy do naszej społeczności wyjątkowe Roblinki, czyli nasze firmowe maskotki, które zapoczątkowały kampanię społeczną skierowaną do dzieci i rodzin.

Ochrona środowiska

Mamy pełną świadomość odpowiedzialności jaka spoczywa na nas w obszarze ochrony środowiska. Dbając o dostarczanie produktów najwyższej jakości zawsze troszczymy się o to, aby proces produkcji od początku do końca przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywnie uczestniczymy w akcjach społecznych promujących troskę o środowisko, a także budujących wrażliwość na każdego człowieka znajdującego się w potrzebie. Dbamy o to, aby każdy z naszych pracowników podszedł do tego z pełnym zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością. Stałemu monitoringowi poddajemy również nasz park maszynowy i flotę samochodową, w celu dostosowania sprzętu do obowiązujących norm i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Odpowiedzialność pracodawcy i pracowników

Dbamy o kształtowanie odpowiedzialnych postaw w miejscu pracy. Bardzo ważnym aspektem jest dla nas budowanie relacji z naszymi pracownikami, dlatego jako pracodawca dbamy o wysokie standardy. Organizujemy wyjazdy integracyjne zarówno dla poszczególnych oddziałów, jak i dla całej firmy. Dbając o zaangażowanie naszych pracowników organizowane są również konkursy wewnętrzne, dzięki którym możemy wspomóc większe inicjatywy, ale również wzmocnić ducha zespołu i wpleść elementy zdrowej grywalizacji. Przeciwdziałamy także wszelkim formom dyskryminacji czy mobbingu. Nieustannie wprowadzamy działania mające na celu wspieranie rozwoju naszych pracowników, do których należy m.in. wprowadzenie biurowej wypożyczalni książek, kafeterii benefitów, opracowanie programu przyjaznego onboardingu dla nowych pracowników oraz zapewnienie odpowiednich szkoleń i kursów każdej zatrudnionej osobie. Dokładnie przemyślane działania obejmujące entuzjastyczne przyjęcie nowych pracowników, rozwijanie talentów, zapewnienie pracownikom work-life balance oraz jasna ścieżka kariery mają za zadanie zapobiegnięcie wypaleniu zawodowemu naszych pracowników.