9 Argumentów Za Serwisowaniem Zawiesi U Producenta

Dlaczego warto serwisować zawiesia u producenta? Poznaj 9 plusów wykonania przeglądu technicznego u nas i zobacz, dlaczego nie warto tego robić w innym nieautoryzowanym miejscu.

  1. Producent dysponuje zapleczem technicznym, narzędziami diagnostycznymi i legalizowaną aparaturą badawczą, która pozwala na przeprowadzenie testów i pomiarów niezbędnych do potwierdzenia nośności danego zawiesia.
  2. Producent montuje w Twoim zawiesiu ORYGINALNE CZĘŚCI zamienne. Części nieoryginalne mogą być tańsze, ale mają często inny rozmiar (dłuższe lub krótsze od oryginalnych), specyfikę (inna klasa, niższa nośność), a to może prowadzić do nierównomiernego ułożenia ładunku i obciążenia, a w efekcie do zerwania zawiesia.
  3. Tylko producent zatrudnia doświadczonych serwisantów, którzy regularnie kilka razy w roku biorą udział w szkoleniach dotyczących specyfiki komponentów, nowych metod badawczych i analitycznych.
  4. Zastosowanie oryginalnych komponentów i przedłużenie ważności zaświadczenia o jakości kompletnego zestawu przez producenta w 100 procentach przywraca zawiesie do użytku.
  5. Producent udziela RĘKOJMI na naprawy zawiesi.
  6. W czasie serwisu lub naprawy zawiesia u producenta usiądziesz na kanapie i napijesz się kawy, poczytasz lub porozmawiasz z doradcą technicznym. Możesz też otrzymać zestaw zastępczy na czas wykonania prac.
  7. Producent z góry podaje cenę naprawy. Jeśli badanie wykaże konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, zawsze zostaniesz poproszony o zgodę na ich dokonanie.
  8. Producent prowadzi historię napraw Twojego zawiesia. Dzięki temu jest w stanie szybko odtworzyć niezbędną dokumentację (zaświadczenia jakości potrzebne w przypadku kontroli), a także zdiagnozować problem i usunąć go nawet u Ciebie na miejscu.
  9. Producent zgodnie z prawem UTYLIZUJE zużyte części Twoich zawiesi.